Az Alapvető Emberi Jogok, ahogy az elnevezés is mutatja, olyan elidegeníthetetlen jogok, melyek minden embert megilletnek. A konstruktív, békés egymás mellett élés alapja, hogy betartjuk és megismerjük azokat. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata harminc ilyen jogot sorol fel. Ezek megismertetése hozzájárul a konfliktusok kezeléséhez, és a másik ember tiszteletéhez.
Ezeket az alapvető emberi jogokat a hétköznapi életben is érvényesíthetjük, de igyekeznünk kell mások számára is elérhetővé tenni ezek érvényesítését az online és az offline térben is az élni és élni hagyni elv nyomán. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye és a diákjogok is az emberi jogokra épülnek.

Segítő szavak:

  • párhuzam: Maslow-piramis
  • jogok => felelősségek <= kötelességek
  • hétköznapi élet: mikrokörnyezet helyzetei (család, barátok, iskola -> munka -> ügyintézés)
  • határok betartása: saját tapasztalatok gyűjtése
  • gyakorlatorientált

Bevezetés az emberi jogok világába – általános ismertető

Mik  az alapvető emberi jogok? Miért fontosak? Meddig terjednek az emberi jogok? 
Az ember átlagos napján keresztül bemutani a mikrokörnyezetben fellelhető emberi jogokat. 
Gyermeki Jogok, diákjogok: Az ENSZ gyermekjogi egyezménye alapján összeállított tematika alapján, az alapvető ismeretek átadása. Kérésre az közösség problémához igazítva. 

Az egyes jogok részletesebb megismerése interaktív előadás és/vagy foglalkozás által

Az egyes jogokat csoportosítva, illetve az adott lehetőségekhez igazítva több alkalmon keresztül vizsgáljuk meg részletesebben.